Backstugan Nycklaret

under Sandvik Norrgård 2:1 i Edeskvarnas rote

Inga spår efter byggnaderna finns kvar, utan nu är marken bearbetad, kraftlednings stolpar har förändrat markprofilen. Första personen som kan knytas till backstugan är soldatänkan Maria Andersdotter f.1727 som kommer från soldattorp Nr 18 (Nycklaret) på Säby. Hon var gift med soldaten Johan Jönsson Engvall f.1733 som dog 1786. Hon flyttar tillbaka som inhyse i backstugan på soldattorpet Nr 18 på Säby år 1794. Sista boende kommer från backstugan som låg vid soldattorp Nr 18 på Säby. Det är Inhysehjonet Johan Johannesson Blix f.1827 med hustrun Brita Stina Larsdotter f.1835 och 2 barn. Dom får ytterligare 2 barn varav det sista dör av förkylning endast 1 år gammal. Johan avlider genom drunkning på Vättern vid åter resa från Jönköpings Marknad 1864. 1866 flyttar Brita Stina och de 3 barnen till Backstugan Rosenberg på Sandvik Norrgårds ägor. Härefter finns inte Nycklaret under Sandvik mer.