Lägenheten Nynäs

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1921 gifter sig Mjölnaren Karl Jonsson f. 1886, som kommer från Ölmstad och Signe Fredriksson f. 1897, hemmadotter från Berghem Stora Östergård. Dom får 10 barn ihop. 1960 dör Karl och hans hustru går bort 1973.