Torpet Nybygget, Jonsbo 1:5

under Alarp i Alarps rote

1845 avsöndras marken från Alarp och bebyggs. Från Svarttorp kommer Johannes Petersson f.1808 och Ingrid Hansdotter f.1813 med 2 barn. Dom får ytterligare en dotter 1856, Charlotta. Ingrid dör av Njurlidande 1881 och 1886 avlider Johannes av Lunginflammation. Dottern Charlotta gifter sig 1881 med August Hill och tar över torpet. Dom får 3 barn varav ett dör redan efter 8 månader. Men deras son Oskar Elof Hill f.1883 gifter sig 1911 med Hilda Johansson f.1886 och tar över torpet. Torpet benämns i folkmun som Hillstugan. 1937 kommer från Adelöv sista torparen Oskar Andersson f.1878 och Anna Elvira Johansson f.1888 med 3 barn. 1947 avlider Anna Elvira av Cancer. Oskar bor kvar till sin död 1961. Boende på Nybygget Alarp