Backstugan Kalvhagen

under Lekarebo 1:3 i Råbys rote

Första boende i backstugan kommer från Lilla Bockebo 1842, och är Jonas Petersson f.1774 och Stina Månsdotter f.1785. 1853 dör Stina av Ålderdom och samma år flyttar Jonas till Fattighuset. Och sista boende kommer från Soldattorp 34 på Berghem Hallagårds ägor. Det är Korpral Johannes Lilja f.1810 och Stina Magnusdotter f.1812. Dottern Brita Sofia f.1836 bor där mellan 1859-1860. År 1870 reser Johannes till N Amerika för att om möjligt förbättra situationen för familjen. Men enligt uppgifter skall han där ha dött år 1877. Stina som är kvar ensam i Bst dör av lunginflammation år 1879. Därefter finns inte Bst längre. Position av stugan har uppskattats på karta, inga rester finns kvar. Boende i Kalvhagen 1879 Bouppt Kristina Magnusdotter Lilja