Backstugan Norrängen

under Bönarp i Siggarps rote

År 1888 kommer från Broddstorp nygifta Fredrik Larsson f.1859 och Matilda Josefina Svensdotter f.1867 från Udderyd i Ölmstad. Dom får en dotter Agnes Maria f.1889 och flyttar samma år till Jönköping. Backstugan står därefter obebodd till 1895. Då kommer från Backstugan Fiskebäck på Vättersmålen Klas Svensson f.1859 och Inga Sofia Larsdotter f.1843 med en son. Inga Sofia är Dövstum sedan födseln. Hon avlider av Tuberkolos  år 1920. Klas gifter om sig 1921 med Helga Johansson f.1878 som 1920 kommer från Hakarp dit som Hushållerska. Klas dör av Hjärtfel och Åderförkalkning 1937. Helga bor kvar till sin död år 1942. 1943 flyttas huset till Eskilstorp. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Norrängen.