Gården Skärstad Postgård

under Lyckåss rote

Postgården under Lyckås finns med i handlingar redan tidigt 1600-tal. Första boende som är funnen i kyrkoböckerna är Postföraren, Adolf Andersson Mörckendal med hustrun Elisabet Andersdotter Skoug som kommer till Postgården i slutet på 1600 talet.
Postgården rivs 1865, då sista torparen Isak Nilsson f.1816 och Maria Johansdotter f.1816 tillsammans med 4 barn flyttar till Mårtenstorp.
Dubbeltorpet Skärstad Skatte- Skogsgård har nu nybyggts närmare kyrkan.
Boende Skärstad Postgård