Backstugan Aspatorpet

under Hulsingstorp i Alarps rote

Första boende man kan knyta till torpet är när Avskedade Soldaten Nils Siren f.1746 kommer från Siringe Soldattorp med hustrun Sara Johannesdotter f.1748 och 2 barn. 1806 dör Nils av Slag och Sara avlider 1819 av Ålderdom. 1817 kommer Avskedade Soldaten från torpet Lund på Siringe Norrgård, Per Asp f.1771 och Kerstin Persdotter f.1767. Kerstin avlider av värk 1820.Per gifter om sig 1824 med Ingeborg Larsdotter f.1795, från Edet Lilla. 1851 avlider Per av Ålderdom och Ingeborg flyttar 1853 till Berghem Västergård. Sista boende är nygifta drängen från Hulsingstorp, Gustav Petersson f.1837 och Karolina Friberg f.1836 från Hultarp. Dom får 3 barn innan dom flyttar till Svarttorp. Boende på Aspatorpet