Södra skolan

under Ed Hallagård 1:4 Mellangård i Bosgårds rote

1849 startade Södra skolan med Skolmästaren Johan Peter Eckerberg f.1829. Han var verksam mellan åren 1849-1881. Skolan låg från början under Bosgård Södergård framtill 1882 och efter laga skiftet skänker Greven James Hamilton nuvarande skolplaner för laga skiftet till skolan. Omkring 1900 byggs dom nya byggnaderna Södra Småskolan och Södra Folkskolan. Lärare och boende på Södra skolan. Mer text kommer att komma.