Torpet Charlottenberg

under Stackeryd i Alarps rote

1909 flyttar från Soldattorp 37 på Stackeryd, avskedade soldaten, nu Byggmästare, Sven Johan Ax f.1853 med hustrun Charlotta Plym f.1849 med 5 barn, in i nybyggda torpet som får namnet Charlottenberg efter sin hustru. Sven Johan blev efter soldatlivet Byggmästare och byggde bl.a. Lyckås skola, Adelswärdska skolan. Var mycket god vän med Greven James Hamilton. 1917 dör Charlotta av Astma. Sven Johan friköper 1917 torpetg. Sven Johan avlider 1922 av Kräfta. Sven Johan var en välbärgad man vid sin död. 1926 kommer Arrendatorn och med tiden H:äg Josef Magnusson f.1899 och Linnea Karlsson f.1897 från Visingsö. Dom får 2 döttrar, Maj-Britt f.1926 och Kerstin f.1934. Linnea avlider 1958 och Josef bor kvar till sin död 1981. Boende på Charlottenberg. 1923 Bouppt Sven Johan Ax.