Backstugan Marialund (Lönnsro)

under Berghem Skattegård i Berghems rote

1865 kommer från en backstuga på Berghem Lilla Östergård Nils Persson f. 1816 och Maria Håkansdotter f.1818 som första boende hit. Backstugan får namnet efter Maria. Maria dör av Lungsot 1877 och Nils av Vattusot 1880. 1909 flyttar från torpet Nystugan på Prästgården Johannes Lönn f.1837 och Inga Maj Johansdotter f.1836 med dottern Ida Lönn f.1869. I folkmun kallas nu stugan för ”Lönnsro”. Johannes avlider av Ålderdom 1916 och även Inga Maj av Ålderdom 1924. Ida lever kvar till 1946 då hon går bort av en Hjärnblödning. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Marialund Lönnsro.