Backstugan Högliden (Brittas Trädgård)

under Siringe Mellangård 2:1 (Kullen) i Siringes rote