Soldattorpet Soldattorp 21

under Hov Norrgård i Hovs rote

Torpet är rivet, men den öppna spisen finns nu kvar upprenoverad på 1970 talet i det nya huset av den långa tillbyggnaden. Torpet kom till på slutet av 1600-talet. Den sista soldaten som bodde i huset kom från Gilebo soldattorp N 14 och var Karl Ekblom f.1865 och Emma Förstedt f.1861 med 5 barn. En son till kom dit senare. Men 1922 flyttade familjen vidare till nybyggda Skogslund under Hov Mellangård. 1924 avsöndras torpet och försäljs av Lyckås till arrendatorn Johan Fredrik Nilsson på Hov Norrgård och som samma år flyttar hit. Boende på Soldattorp Nr 21 Hov 1924 Avsöndring ST 21 och 22. 1912 Hov ST 21 Laga Syn.