Gården Kärr Gård 1

under Pickarps rote

På 1600 talet tycks det bara varit en gård. Cirka år 1720-25 blir det 2 gårdar och är så framtill 1892. Då ägs hela gården av Johan Svensson i andra gården. 1911 överlåter han gården till sina söner Klas Gustav Johansson f. 1874 och  Sven Aron Johansson f. 1872 och det blir åter 2 gårdar.
Första boende i kyrkböcker är Per Eriksson f. 1690 och Elin Jonsdotter f. 1678. Dom är barnlösa och bägge dör hastigt av okänd sjukdom i mars 1740.
Sista som brukar gården är Herman Johansson f.1907 som kommer från Järstorp med hustrun Brita Larsson f.1907 och 2 barn. Dom får en dotter till 1947. Herman är född i Skärstad och son till Sven Aron Johansson som brukat gården tills nu. Hustrun Karin går bort 1974 och Herman dör 1984.