Torpet Harjet

under Hulan 1:2 (Hulan A) i Rävlinges rote

1792 flyttar nygifta torparen Per Hansson f.1762 och Kajsa (Katarina) Håkansdotter f.1758 i det nybyggda torpet. Dom får 4 bar. 3 av dem dör i Hjärtsprång inom ett år efter födseln. 1815 avlider Kajsa av Bröstfeber. Per bor kvar till 1817 då han flyttar till torp på Stackeryds ägor som inhyseman. 1821 antecknas i Husförhörslängden att torpet föder blott en ko. 1893 kommer från Ölmstad, trolovningsparet Karl Alfred Lindqvist f.1874 och Amanda Karlsdotter f.1870. Hon har precis fått en son och dom har ansökt hos Kungl. Majestät om att ingå äktenskap, vilket beviljas så dom gifter sig 19/1 1894. Dom får 7 barn, varav 2 dör i tidig ålder på torpet. 1905 flyttar familjen till Torpet Sadelmakarhemmet i Gränna. Torpet demonteras 2 år senare. Länk till boende på Harjet 1905 Torpkontrakt på torpet utom hus som demonteras 1907