Backstugan Okänt T/Bst

under Flättinge Nedergård i Flättinges rote

Spisröse finns. På laga skifteskartan 1859 är stället benämnt som Nybyggelyckan.