Kulturminnet Skvaltkvarn

under Berghem Hallagård i Berghems rote

Enl karta år 1771 storskifte 2 st Skvaltkvarnar.