Lägenheten Björkenäs

under Broddstorp 1:3 i Siggarps rote

När hemmansägaren Johan Johansson f.1841, på Broddstorp 1:3 avlider år 1919, låter sig hustrun Sofia Nilsdotter f.1845 bygga sig ett hus på gården som ges namnet Björkenäs. Dottern som tagit väl hand om sin far och mor följer med sin mor år 1920, när hon flyttar in i det färdigbyggda Björkenäs. Sofia avlider av Ålderdom 1929. Anna Sofia bor kvar efter moderns död. Till sin egen bortgång 1960. Efter moderns död har hon tidvis haft psykisk ohälsa, men bott ensam kvar i sitt hus. Mer historia och bilder kommer….. 1926 Björkenäs avsöndring. Boende på Björkenäs. 1929 Bouppt Sofia Nilsdotter i Björkenäs.