Backstugan Funkebo

under Mad 1:1 i Bosgårds rote

Grunden finns kvar om än väldigt snårigt och buskigt. Första som påträffas i kyrkoböckerna är föravskedade soldaten Johan Larsson Säbom f.1688 som kommer från soldattorp Nr 19 på Säby Nedergård. Han har med sig hustrun Marit Andersdotter f.1702 och 2 barn. Johan dör av ålderdom 1774 och Marit avlider av Ålderdom 1781. Sista boende är arbetskarlen Johan Persson Lundahl f.1818 som med hustrun Inga Lisa Stor f.1838 och 6 barn kommer från Torpet Dalen under Edeskvarna. Johan dör 1880, året efter han kommit dit av Blodstörtning. Inga Lisa lever kvar som fattighjon tills hon år 1902 flyttar till Fattighuset. Boende på Funkebo på Mad