Backstugan Lindhultet (Katrinastugan)

under Siringe Västergård 5:1 i Siringes rote

1839 kommer från torpet Lund, nyblivna änka Katrina Persdotter f.1792 med 5 barn till stugan. Alla barnen hinner flytta ut innan Katrina avlider 1857 av Koleran. Efter Katrina finns ingen boende i backstugan, så den revs troligen då. Det står i dödboken att hon kom ifrån Lindhultet och man får tro att backstugan hette så och att man i folkmun kallade stugan för Katrinastugan. Boende i Lindhultet, Katrinastugan.