Gården Broddstorp 1:2

under Siggarps rote

Broddstorp finns med i Mantalslistor från tidigt 1500-tal. Från början 1 gård på ¼ Mtl. År 1822 så köper Jonas Jönsson f.1766 i Rumperyd, halva gården och år 1824 flyttar han dit. Den andra halvan köper Jonas Persson f.1770 i Siggarp som brukar sin halva boende kvar i Siggarp.

Mer historia och bilder kommer…..
Boende på Broddstorp 1:2.