Boende på Halla...">

Gården Halla Edet

under Bosgårds rote

Här låg gården före Laga Skiftet år 1881.
Boende på Halla Edet.

Fortsatt forskning, historia och bilder kommer…..