Torpet Stenstorp

under Rävlinge i Rävlinges rote

På karta från 1730 nämns en backstuga på platsen för Stenstorp. Första boende som går att finna är torparen Jöns Andersson f.1686 som är nygift 1755 med Maria Johansdotter f.1724. Dom får 3 barn. Jöns avlider 1766 och Maria gifter om sig 1767 med Johan Bengtsson från Ingeryd i Ölmstad. Johan avlider 1777 av Blodstörtning. Dottern Kerstin Jönsdotter f.1758 gifter sig 1778 med Mattias Jönsson f.1742 från Rävlinge. 1780 flyttar familjen till Strand och Kerstins mor Maria följer med. Sista boende på torpet kommer 1915 från Högliden på Siringe Norrgård och är jordbruksarbetaren Gustav Edvard Johansson f.1886 och Emma Kristina Lugn f.1886 Dom har med sig en son. Dom får ytterligare 2 döttrar innan dom 1923 flyttar till Vireda. Boende på Stenstorp 1903 Stenstorp Laga Syn 1903 Stenstorp Torpkontrakt 1913 Stenstorp Laga Syn 1916 Stenstorp Torpkontrakt 1923 Stenstorp Karl Sääf köper torpet