Kulturminnet Milstolpe

under Hov Nygård/Mellangård i Hovs rote