Torpet Linvävarhemmet (Tyskastugan)

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. Torpet har haft Tyskastugan, Linvävartorpet och Linvävarhemmet som namn. Sista boende där var Måns Hansson f. 1722, död 1782. Han var gift 3 gånger och sista hustrun Ingegerd Mattesdotter f. 1731 flyttar efter Måns död till Råby med barn.