Backstugan Bäckalyckan

under Solberga 1 i Solbergas rote

Huset är flyttat från Bst Krusebo och hit år 1895. 1896 flyttar från Solberga nyblivna änklingen Lars Johannesson Quick f.1832 och dottern Charlotta Larsson f.1859 in i backstugan. 2 döttrar till flyttar in i stugan kort tid. 1901 dör Lars av en Magsjukdom och Charlotta bor kvar. 1906 kommer arbetaren Johan Larsson f.1864 från Amerika och samma år i September gifter han sig med Charlotta. Dom förblir barnlösa och 1933 avlider Charlotta av Hjärtfel och Astma. Johan bor kvar till 1938 då han flyttar in till Jönköping, men återkommer året därpå tillsammans med en hushållerska. Johan avlider 1942 av Kräfta i magen. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Bäckalyckan.