Gården Edeskvarna Södergård 6:1

under Edeskvarnas rote