Soldattorp 15 Gilebo

under Drättinge i Drättinges rote

Torpet har enbart varit brukningstorp under hela tiden utom mellan åren 1850-1885 då det var soldattorp. Omkring 1903-1905 flyttades torpet till Rogberga där det åter blev Soldattorp. Den först funna boende i kyrkböcker var Jöns Larsson f.1639 från Flisby som kom med hustrun Marit Nilsdotter f.1632 och en son till torpet. Marit dör 1692 och Jöns gifter 1693 om sig med Kerstin Håkansdotter f.1663 från Rogberga. Dom får 4 barn varav ett dör inom en månad. 1850 kommer första soldaten Jaen Nilsson Lyck f.1828 från Hanefors och är då nygift med Inga Persdotter f.1827 från Edeskvarna Södergård. Inga har med sig en oäkta dotter, Kristina f.1848 men dom får ytterligare 7 barn varav 4 dör i tidig ålder. 1882 tar han avsked som soldat och flyttar till Bst på Gestra Skattegård med familjen. Sista soldaten kommer 1882, är Lars Johan Heder Andersson Eklund f.1861, en dräng från Berghem Hallagård. Men redan 1885 emigrerar han till N Amerika.