Kulturminnet Bondakällan

under Mårtenstorp Frälsegård i Mykinges rote