Soldattorpet Soldattorp 09

under Botarp Övre i Karsnäss rote

Första funna namnet är, år 1676 då soldaten Måns med hustrun Elisabet får en son på torpet, Per f.1684. Sista soldaten är Lars Peter Sand f.1853 som är en dräng från Flättinge Uppegård och kommer dit  år 1876. 1878 gifter han sig med Kristina Augusta Larsdotter f.1851 som är en hemmadotter från Österängen på Hukarps Frälsegård. Dom får 6 barn på torpet, varav 2 dör inom ett år. 1905 har han byggt sig ett nytt hus Ängsdal nedanför Nedre Botarp dit han flyttar. Härefter finns inte torpet mer och brukas vidare av gården Botarp.