Backstugan Larsberg (Rasta)

under Säby i Säbys rote

Enlig kyrkoböckerna revs backstugan 1887. Idag går motorvägen där. Byggdes 1827 av torparen Lars Persson f. 25/8 1789 och hans hustru Klara Fredriksdotter f. 9/8 1783. Dom kom ifrån Ölmstad tillsammans med 3 barn, Eskil Magnus, Johannes och Sara Lisa. Lars dör 3/4 1843 av förstoppning. Klara dör 10/3 1857 av Ålderdom. 1856 flyttar torparen Lars Svensson Blomster f. 4/9 1811 tillsammans med hustrun Maria Andersson Kraft f. 14/2 1808 och 3 barn, Isak, Anna Maria och Johan. Dom kom från Bst på Edeskvarna Södergård. Dom framlever sina sista år som fattighjon och  1887 flyttar bägge till fattighuset. Därefter revs stugan. Larsberg låg under Säby Nedergård, men vid laga skiftet för Krakarp 1840, hamnade Larsberg under Krakarp Frälsegård.