Lägenheten Sofielund

under Stickelösa Uppegård i Stickelösas rote

1932 flyttar från Grav snickaren Karl Albin Johansson f.1872 med hustrun Hilda Sofia Gustavsson f.1869 in i sitt eget nybyggda hus. 1944 flyttar dom vidare till Kristinedal på Hunneryd. 1946 kommer från Råby Gästgivaregård Hemmansäga änkan, Hilda Maria Lans Engdahl f.1874 med sin son skogsarbetaren Helmer Engdahl f.1908. Hilda Maria avlider 1961. 1953 kommer från Residenset i Jönköping hans syster husan Elvira f.1905 in. 1983 dör Elvira och 1993 avlider Helmer. Både Helmer och Elvira förblir ogifta. Boende på Sofielund.