Lägenheten Ängslund 1

under Kaxholmen i Pickarps rote

1894 flyttar från Soldattorp Nr 12, fd Soldaten Gustav Svensson Fält f. 1838 och hans hustru Johanna Johannesdotter f. 1836 in i sitt nybyggda hus med 2 barn. Gustav dör av Lunginflammation 1912 och Johanna dör 1923 av Sockersjuka. Ogifta dottern Maria Fält f. 1869 bor kvar till sin död 1957.