Lillhamra

under Råby i Råbys rote

När nya Riksvägen blir färdig så byggs 1865-1866 Nya Gästgiveriet/Hållstugan vid den stora landsvägen. 1921 avstyckas Nya Gästgiveriet, då skolläraren Elof Lagerlund köper det och namnet ändras till Lillhamra. 1914 rivs Gästgiveriet och kvar är den mindre bostads byggnaden. 1929 kommer från Nykyrka i Skaraborg, hyresgästen, fd Poliskonstapeln Oskar Albert Gustavsson f.1881 med hustrun Stina Johansson f.1891 och en gemensam dotter, Vanja f.1926. Även 3 barn från mannens tidigare äktenskap kommer hit. 1951 avlider Oskar Albert och Stina bor kvar till 1959 då hon flyttar till Granbacken i Hov. Sista boende kommer från Jönköping 1949och är Rörentreprenören, Ture Elis Karlsson f.1921 med Vanja Gustavsson f.1948. Dom får en son 1950 och 1959 flyttar dom till Dalbo i Kyrkallen.           Boende på Lillhamra.