Torpet Soldattorp 14 Klämta, Rödjan

under Drättinge i Drättinges rote

Torpet heter från början Klämta Soldattorp Nr 14 och tycks ha byggts isamband med att första soldaten Anders Svensson flyttade dit 1676. 1812 flyttade den sista soldaten på torpet Peter Lång f. 1765 till Tullebo och när avskedade soldaten Isak Lejon f.1758 kommer dit år 1812, ändras namnet till Bst Rödjan och år 1835 benämns det som torp.