Backstugan Ekhagen

under Brunkulla i Målens rote

I juli 1893 tar soldaten Klas Lund f.1839 avsked och flyttar från ST10 ”Lunnatorpet” under Brunkulla med hustrun Maria Larsdotter f.1837 och 4 barn. 1914 avlider Maria av Ålderdom och Klas avlider 1922, även han av Ålderdom. Sista boende var skräddaren Erik Sandblad f.1885, med hustrun Rut Elin Lindgren f.1895 och en son Kurt f.1923. Dom kom från Ölmstad 1923 och 1948 flyttade dom till Järstorp.