Backstugan Ängsberg

under Mårtenstorp Frälsegård i Mykinges rote

1879 flyttar ägaren och brukaren av 1/16 del, Mårtenstorp Frälsegård in i sin nybyggda backstuga. Det är Johannes Jonasson f.1823 och Kristina Svensdotter f.1831 med 5 barn. Dom lever under fattiga omständigheter och 1906 avlider Johannes av Ålderdom. 1917 flyttar Kristina och står som till ”på församlingen skrivna”. 1917 kommer från Rogberga Muraren Hjalmar Ljungblad f.1877 och Anna Emilia Rydberg f.1881 med 4 barn. Ytterligare 2 barn föds på stugan. Anna Emilia dör 1950 och Hjalmar avlider 1957. Ogifta sönerna Sven f.1916, som också är murare, samt sonen Grovarbetaren, Karl f.1922 bor tillsammans kvar stugan efter faderns död. Sven dör 1979 och Karl avlider 1982. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Ängsberg.