Gården Vättergården Edeskvarna 1:8

under Edeskvarnas rote

Byggår 1914-1915. Består av 1/12 del Edeskvarna Södergård 1:8 och 1/12 del Edeskvarna Norrgård 2:5
Ursprungligen 2 lägenheter.