Backstugan Klingastugan

under Kaxholmen i Pickarps rote

Första boende Jakob Månsson Kling. Han var son till Brukaren Måns Jakobsson i Lilla Karsnäs. Han kom från backstuga på Sandvik där han 1814 hade blivit "Förstärkningskarl" och tagit namnet Kling. Jakob var f.1780 och hade med sig sin hustru Ingrid Jonsdotter f. 1782 och sin son Jakob f. 1811. Jakob var döv och familjen utfattig. Hans hustru var blind och år 1855 dör hon. Jakob dör året efter 1856. Sonen Jakob som arbetade som dräng på många ställen var betecknad som mindre vetande och efter faderns död flyttar han till Edeskvarna Norrgård som dräng. 1862 kommer arbetskarlen Johannes Jaensson f. 1829 från Lilla Edet med hustrun Brita Johannesdotter f.1835. Dom hade en son med sig. Dom fick ytterligare 6 barn. Johannes dör år 1880 av en Bröstsjukdom. Sonen August f.1877 gifter sig 1906 och flyttar till Ljungarum. Men 1912 återkommer han med med hustrun Ellen Josefina Johansson f. 1877 och har med sig 2 barn. I samband med August återkomst har han byggt Hagalund, 60 m SO om Klingastugan där han flyttar in i. August mor Brita och systern Jenny Johannesdotter f. 1871, som är sömmerska flyttar också in i Hagalund. Efter 1912 finns ingen mer boende i Klingastugan.