Kvarnen Kvarn Skrälleberg

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

Skvaltkvarn. Del av kvarnstenen finns som entre trappa på Skärstadtorp.