Lägenheten Sjöåker

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1929 gifter sig Snickaren Viktor Jonsson f. 1896 med Margareta Fredriksson f. 1900 och flyttar in i sitt nybyggda hus. Viktor bodde tidigare hos sin bror Karl Jonsson på Nynäs i Kaxholmen och Margareta var hemmadotter från Berghem Stora Östergård. Viktor startar upp egen verksamhet med namnet ”Viktor Jonssons Snickerifabrik”, som tillverkade fönster. Viktor avlider 1973 och Margareta dör 1981.