Soldattorpet Soldattorp 18, Nycklaret

under Säby Uppegård i Säbys rote

1681 kommer den första soldaten, Elias Johansson till torpet. Uppgifter om honom saknas. Sista soldaten finns på torpet mellan åren 1902-1919. Det är Karl Eilert From f.1877, son till soldat Sven Johan From på soldattorp Nr 42, Ingarp i Svarttorp. 1902 gifter han sig med Hanna Aqvilina Oskarsdotter f.1879 från Rudu Södergård. Dom får 4 barn, varav de 2 första barnen dör inom en månad. 1919 flyttar dom vidare till Lgh Sjöberg på Edeskvarna Södergård. Torpet står tomt några år, men 1923 flyttar från Grav, Grovarbetaren och Torparen Klas Henning Fredriksson f.1874 med hustrun Anna Vilhelmina Johansson f.1887 och en dotter in. 1950 avlider Klas Henning och samma år flyttar Anna Vilhelmina till Pensionärshemmet på Skärstad Prästgård. Härefter är torpet sommarboställe.