Torpet Mårtenstorp 2:4 Svahns

under Mårtenstorp Kronogård Trummslagarboställe i Mykinges rote

År  1865 kommer från torpet Hägnen under Lekarebo, brukaren Johannes Jonasson f.1823 och Kristina Svensdotter f.1831 med 2 barn. Dom får 4 barn till, innan dom år 1879 flyttar in i sin nybyggda backstuga Ängsberg, som avsöndrats från gården. 1920 kommer från Fingalstorp, fd. trummslagaren August Svan f.1865 och Amanda Kristina Nilsson f.1874 med 6 barn. I folkmun kallas nu stugan för ”Svans stuga”. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Mårtenstorp 2.4 Svans.