Torpet Observatorium (Toria)

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

I Husförhörslängden för 1816 står det att torpet är nybyggt. Runt 1900 fanns huset 8,7*5 meter, ladugård 12*5,5 meter, Svin och avträdeshus samt ved- och foderskjul. 1910 revs den gamla ladugården och en ny byggdes som blev större 18 x 9 meter och 4,2 meter hög.