Gården Rudu Skattegård 1:2 efter 1879

under Rudus rote