Gården Rudu Skattegård 1:2 före 1879

under Rudus rote