Lägenheten Lillvik

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1920 avstyckas en jordplan från Kärr till Fabrikören Oskar Ekman f. 1876 boende då på Sjöholmen. Han betalar 370 kr för tomten och bygger därpå sitt hus. 1922 flyttar Oskar med hustrun Gerda Johansson f. 1877 in och dom har med sig 3 barn, Viva f. 1902, Stig f. 1909 och Fredrik f. 1912. Oskar avlider 1963 och hans hustru Gerda 1969. 1923-1927 hyr Gårdssmeden från Lyckås, Ernst Leonard Björling f. 1892 med hustrun Elsa Gustavsson f. 1895 in sig. Dom har 6 barn. 1941 gifter sig sonen Fabrikör Fredrik Ekman  f. 1912 med Anna-Lisa Roos f. 1915 och får 2 barn. Hustrun Anna-Lisa går bort 1979 och Fredrik 1997. 1944 gifter sig sonen Stig Ekman f. 1909 med Siri Svensson f. 1909 och dom får 2 barn ihop. Siri går bort 1979 och Stig 1987.