Backstugan Nybygget

under Rudu Kronogård 2:5 i Rudus rote

1882 flyttar Skomakarmästare, Johannes Nylen, f.1846 och Inga Charlotta Ceder, f.1842 och 5 barn sin backstuga uppe vid Ringsberg ned till nuvarande plats. Dom får 2 barn till. Johannes avlider av Slag 1904 och 3 månader efter dör även Inga Charlotta av Cancer. En av sönerna Knut Elof, f.1881 tar nu över som skomakare och gifter sig 1906 med Ellen Maria Nilsson f.1883, en  piga hos familjen. Men efter att ha fått en son, flyttar dom 1907 till Jönköping. Dom säljer även stugan till hustruns broder, Johan Elof Nilsson f.1881 som är skomakare lärling i huset. 1909 gifter sig Johan Elof med Ester Elisabet Johansson f.1889 från Kronogården. Dom får 4 barn, men då det börjar bli trångbott i stugan så hyr han och familjen in sig 1918 i Konsumtionsföreningen Union i Huskvarna, medan första på och utbyggnad av huset sker. Dom flyttar in i sitt tillbyggda hus samma år och får ett barn till. Då huset står på ofri grund så får han köpa  tomten 1925  för 600:-, av Knut o Edit Johansson på Kronogården 2:6. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Nybygget Rudu 2.7. 1926 avs Nybygget nr 1.