Gården Krakarp Frälsegård

under Säbys rote

När det blev Frälsegård går ej att finna , men den är noterad i ”Årliga Räntan” 1571. Nuvarande plats för gården blir till 1841 vid Laga Skifte.
I husförhörslängder första funna Åbon är Måns Persson f.1689 från Hov och Karin Larsdotter f.1690 från Torp på Vättersmålen som kommer dit som nygifta 1713 och dom får 6 barn innan Måns avlider 1735. Karin gifter om sig 1736 med Jonas Nilsson f.1710 men hon avlider redan samma år.
1894 kommer August Landin f.1864 och Matilda Charlotta Petersdotter f.1863 dit med 2 barn. Dom får ytterligare 4 barn. Matilda Charlotta avlider 1940 av Hjärtfel och året därpå flyttar August till Berghaga på Hillinge.
Sista Hemmansägaren som brukare gården är Arvid Birger Emanuel Karlsson f.1901 från Barnarp, gift med Disa Rut Karin Johansson    f.1904 med 3 barn som kommer dit 1945. 1949 flyttar dom vidare till Kullagården i Öggestorp.
Boende på Krakarp Frälsegård