Gården Gestra Skattegård 1:6

under Gestras rote

Gården riven. Har idag övergått till Brunkulla och har beteckningen Brunkulla 2:3.