Torpet Soldattorp 38 Nöjdatorpet

under Hulsingstorp i Alarps rote

Torpet stod färdigt 1747 då nygifta Erik Håkansson Höök f.1725 och hans hustru från Svarttorp Elin Larsdotter f.1723 kom dit. Dom får 4 barn ihop innan Erik avlider 1758 i Pommern. Elin gifter om sig 1759 med soldaten Lars Högberg f.1732 från Rävlinge. Dom får en son tillsammans. Lars avlider 1784 av Hosta och Bröstvärk och Elin flyttar till Svarttorp. Sista boende soldaten är Frans Nöjd f.1847 som kommer från Tofteryd, med hustrun Klara Bergsten f.1842 och 2 barn. Dom får ytterliggare 6 barn innan dom år 1903 flyttar till backstugan Ängsberg under Hulsingstorp. Boende på Soldattorp 38 1818 Bouppt Maria Svensdotter ST 38